Taxe și tarife

Achitarea taxei de şcolarizare la casieria Academiei de Studii Economice se realizează după înmatricularea cursanților la programele postuniversitare, integral sau în tranșe egale (în funcție de tipologia programelor postuniversitare) după cum urmează:

pentru programele postuniversitare de 180 de ore,  plata se realizează în două tranșe, prima în termen de 14 zile de la începerea programului de studii postuniversitare în cauză, iar cea de-a II-a tranșă înaintea începerii celui de al IV-lea modul de studii;

pentru programele postuniversitare de 90 de ore,  plata se realizează în două tranșe, prima în termen de 14 zile de la începerea desfăşurării programului de studii postuniversitare în cauză, iar cea de-a II-a tranșă înaintea începerii celui de al II-lea modul de studii;

pentru programele postuniversitare de 40, 30 şi 20 de ore – plata se realizează într-o singură tranșă, înainte de începerea desfăşurării programului postuniversitar în cauză.

pentru alte tipuri de programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională sau de perfecționare, plata se va face în conformitate cu prevederile acordurilor de parteneriat încheiate cu asociațiile profesionale sau alți reprezentanți ai mediului de afaceri

Taxa de înscriere este de 100 de lei indiferent de numărul de programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă sau de perfecționare la care se solicită înscrierea, aceasta nefiind returnabilă decât în situația în care programul/niciunul dintre programele pentru care a optat nu se organizează într-un termen de 6 luni de la înscriere..

Cuantumul taxelor de școlarizare ce trebuie achitate de fiecare cursant și numărul minim de cursanți necesar derulării fiecărui program postuniversitar, se stabilesc de directorii acestora, în conformitate cu procedurile interne. Acestea vor fi comunicate candidaților la înscriere. 

Taxe minime de școlarizare

1.      Program de 180 de ore (25 ECTS):          2.500

2.      Program de 90 de ore (12 ECTS):            1.700

3.      Program de 40 de ore (5 ECTS):              1.400

4.      Program de 30 de ore (4 ECTS):              900

5.      Program de 20 de ore (3 ECTS):              600